xuân

Thê thảm sau cú đấm của “gã khổng lồ” Amazon, DN dệt may Việt Nam xin cổ đông huỷ kế hoạch chia cổ tức tiền mặt 2022

Sau vụ khởi kiện gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon Robotics LLC vào cuối năm 2022, tình hình kinh doanh của GiL liên tục sụt giảm.

CTCP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã chứng khoán GIL) vừa có công bố bất thành ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 1. Cụ thể, đại hội chỉ ghi nhận 93 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, tương ứng chiếm 64,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, thấp hơn tỷ lệ yêu cầu tối thiểu là ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ngoài việc trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ từ 5 - 10%, tương ứng 35 - 70 tỷ đồng, Gilimex đồng thời hủy phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01 ngày 28/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Cụ thể, Gilimex sẽ hủy kế hoạch chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, tương đương tổng giá trị chi trả cho cổ đông là 105 tỷ đồng. Nguyên nhân mà Gilimex đưa ra là do Công ty cân đối lại nguồn tài chính để phù hợp với tình hình thực tế nên giữ lại lợi nhuận để chi trả cho các năm tiếp theo.

Gilimex thường được liệt kê trong nhóm ngành dệt may do đây là mảng mang lại toàn bộ doanh thu cho Gilimex những năm trước đây, lên tới hàng nghìn tỷ mỗi năm. Tình hình bất ngờ trở nên khó khăn sau khi Gilimex khởi kiện gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon Robotics LLC vào cuối năm 2022 do vi phạm cam kết mà hai bên đã thỏa thuận.

Cụ thể, kể từ quý 3/2022, kết quả kinh doanh Gilimex lao dốc do khách hàng lớn nhất là Amazon cắt đơn hàng. Doanh thu quý 3 khi đó giảm đến trên 80%, đưa doanh thu cả năm 2022 giảm 24%, lợi nhuận cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng – chi phí quản lý doanh nghiệp) bốc hơi 97% xuống còn 12 tỷ đồng.

Sang tới 2023, lãi ròng của Gilimex tiếp tục giảm tới 92% và dòng tiền kinh doanh ghi nhận mức âm kỷ lục (-319 tỷ đồng).

Thê thảm sau cú đấm của “gã khổng lồ” Amazon, DN dệt may Việt Nam xin cổ đông huỷ kế hoạch chia cổ tức tiền mặt 2022- Ảnh 1.

Năm 2024, Công ty đề ra mục tiêu doanh thu 1.500 tỷ đồng, tương đương tăng 60% so với thực hiện năm 2023. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 100 tỷ đồng, gấp gần 4 lần thực hiện năm 2023.

Ban lãnh đạo Gilimex cho biết, dự báo năm 2024 sẽ có nhiều khách hàng lớn tiềm năng trên thế giới thay thế, bổ sung đơn hàng cho các khách hàng hiện hữu và phát triển đầy công suất cho Công ty.

Giải trình thêm về định hướng kinh doanh sắp tới, Gilimex tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm ngành hàng chính là hàng gia dụng (vải kết hợp nhựa và vải kết hợp với kim loại), tái cơ cấu để tối ưu hóa các chuyền may hiện có tại các nhà máy trong hệ thống...

Riêng bất động sản khu công nghiệp, Công ty kỳ vọng phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex tại Huế, với tổng diện tích khoảng 460 ha; phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long, với tổng diện tích khoảng 400 ha; phát triển các Khu công nghiệp tại miền Bắc, Trung và Nam…

Gilimex dự kiến sẽ dùng 1.500 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và vay thêm 3.200 tỷ đồng từ ngân hàng để tài trợ vốn hoạt động.